Witamy w Centrum pomocy technicznej

Aby usprawnić obsługę zgłoszeń i lepiej Ci służyć, korzystamy z systemu obsługi zgłoszeń. Każdemu wnioskowi o wsparcie przydzielany jest unikatowy numer biletu, za pomocą którego można śledzić postępy i odpowiedzi online. W celach informacyjnych zapewniamy pełne archiwa i historię wszystkich zgłoszeń serwisowych. Do przesłania biletu wymagany jest prawidłowy adres e-mail.

Zgłoszenia są niejawne i obowiązuję Cię całkowity zakaz ich ujawniania pod rygorem kary w grze w przypadku nie zastosowania się do powyższego!